lopuszno_ciech_ikona.JPG

 

Baseny letnie w Ciechocinku

a-sk_wk.PNG

Projekt basenów letnich w Ciechocinku

Projekt budowlano - wykonawczy - zamówienie publiczne

Kategoria: Użyteczność publiczna, usługi sportu

Powierzchnia projektowanego terenu: 3780 m2

Data: 2020 r.

Lokalizacja: Ciechocinek

Koordynacja: Agraria

Zakres funkcjonalny zespołu:

- dwa nowe baseny zewnętrzne

- 6 obiektów tymczasowych

– konstrukcje pomostowe drewniane

- niezbędna infrastruktura - schody terenowe, chodniki, murki oporowe, oświetlenie terenowe

- mała architektura - prysznice plenerowe, ławki, plenerowe kabiny do przebierania