lopuszno_ciech_ikona.JPG

 

Baseny letnie w Łopusznie

a-sk_wk.PNG

Projekt basenów letnich w Łopusznie

Projekt budowlany i wykonawczy - zamówienie publiczne

Kategoria: Użyteczność publiczna, usługi sportu

Powierzchnia projektowanego terenu: 3180 m2

Data: 2019 r.

Lokalizacja: Łopuszno, ul. Ludwików

Koordynacja: Agraria

Wizualizacja: Jakub Skowron

Zakres funkcjonalny zespołu:

- dwa nowe baseny zewnętrzne

- budynek kontenerowy gospodarczo-sanitarny

– konstrukcje pomostowe drewniane

- niezbędna infrastruktura - schody terenowe, chodniki, murki oporowe, obudowa urządzeń technologii

- mała architektura - prysznice plenerowe, ławki, plenerowe kabiny do przebierania,