urb.JPG

 

Urbanistyka - rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w Bielsku - Białej

a-sk_wk.PNG

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

w Bielsku - Białej:

Projekt dyplomowy magisterski, wyróżnienie

Kategoria: Urbanistyka

Powierzchnia: 65 ha

Data: 2014 r.

Lokalizacja: Bielsko - Biała, Dolne Przedmieście

Dyplom magisterski realizowany
w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej Politechniki Krakowskiej,
Promotor: prof. Andrzej Lorek

Projekt rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w zdegradowanej części Bielska - Białej.

Założenia projektu: izolacja ruchu kołowego od pieszego, przywrócenie historycznych ciągów pieszych mieszkańcom, wprowadzenie intensywnej zabudowy typu mixed - use w obszarze historycznego śródmieścia, na terenie zabudowanym przez nieczynne zakłady przemysłowe.