tytano.JPG

 

Rewitalizacja kompleksu

przy Dolnych Młynów 10 w Krakowie

a-sk_wk.PNG

Projekt rewitalizacji zabudowy dawnej cesarsko - królewskiej fabryki tytoniu i cygar w Krakowie:

Projekt budowlany

Kategoria: Hotele 3 - 4****, gastronomia, biura

Powierzchnia: 32 000,0 m2

Data: 2020 r.

Lokalizacja: Kraków, ul. Dolnych Młynów

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej tkanki podstindustrialnej.

Realizacja dla SAO Investments

http://sao.com.pl/projekty/