s27_ikona.JPG

 

Kamienica przy ul. Smoleńsk 20

a-sk_wk.PNG

Przebudowa kamienicy mieszkalnej przy
ul. Smoleńsk 20 w Krakowie
:

Realizacja

Kategoria: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Powierzchnia: 1040,0 m2

Data: 2020 r.

Lokalizacja: Kraków, ul. Smoleńsk 20

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków w Krakowie.