s27_ikona.JPG

 

Kamienica przy ul. Smoleńsk 27

a-sk_wk.PNG

Przebudowa kamienicy mieszkalnej przy
ul. Smoleńsk 27 w Krakowie
:

Realizacja

Kategoria: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Powierzchnia: 1670,0 m2

Data: 2018 r.

Lokalizacja: Kraków, ul. Smoleńsk 27

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do ewidencji zabytków w Krakowie.